Next key date

Brak nadchodzących wydarzeń

Komunikat Zarządu

07.07.17

 

Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że zgodnie z decyzją wydaną przez Komisję Nadzoru Finansowego (Komisja) w dniu 07 lipca 2017 roku Komisja zatwierdziła Prospekt Emisyjny Spółki.

Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii W oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii S, U, R1, R2 oraz akcji serii W, praw do akcji serii W, praw poboru akcji serii W Emitenta.

Prospekt emisyjny jest dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki, w zakładce Relacje Inwestorskie oraz na stronie internetowej Oferującego - Polskiego Domu Maklerskiego S.A. 

 


 

 

Raport kwartalny III Q 2018

Raport za I półrocze 2018 Miraculum S.A.