Dobre praktyki

Dokumenty do pobrania

Oświadczenie o stosowaniu przez emitenta zasad ładu korporacyjnego

Pobierz

Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w organach Spółki w latach 2013-2015.

 Pobierz

Polityka różnorodności Miraculum S.A.

 Pobierz

Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności Miraculum S.A.

 Pobierz