ZWZ MIRACULUM S.A. z dnia 29 czerwca 2017 r.

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2017 roku.

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2017 roku

 

 Pobierz

Projekty uchwał na NWZ w dniu 29 czerwca 2017 r.

 

 Pobierz

Wzór pełnomocnictwa    

 

 Pobierz

Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika

 

 Pobierz

Informacja o ogólnej liczbie akcji

 

 Pobierz

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku

 

 Pobierz

 

Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2017 roku