Oferta publiczna akcji serii T2 (prawo poboru)

Prospekt emisyjny akcji serii T2 (prawo poboru)

 

Komunikat nr 1 do prospektu emisyjnego

 

Harmonogram oferty