Oferta publiczna akcji serii T2 (prawo poboru)

Prospekt emisyjny akcji serii T2 (prawo poboru)

 

Aneks nr 1 do prospektu

 

Aneks nr 2 do prospektu

 

Aneks nr 3 do prospektu

 

Komunikat nr 1 do prospektu emisyjnego

 

Komunikat nr 2 do prospektu emisyjnego

  

Komunikat nr 3 do prospektu emisyjnego

  

Harmonogram oferty