Raporty bieżące

2018 2017 2016 2015 2014 2013 Archiwum
2018-01-17 8 Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego – emisja akcji serii T Pobierz
2018-01-17 7 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku. Pobierz
2017-01-17 6 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku Pobierz
2017-01-17 6 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku Pobierz
2018-01-12 5 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 5 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 4 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 4 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 4 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 3 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 3 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 2 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 2 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 1 Przydział akcji serii T1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Pobierz