Raporty bieżące

2018 2017 2016 2015 2014 2013 Archiwum
2018-11-10 106 Informacja dotycząca podpisania Listu Intencyjnego podczas Targów China International Import Expo w Szanghaju Pobierz
2018-11-08 105 Informacja dotycząca podpisania Listu Intencyjnego podczas Targów China International Import Expo w Szanghaju Pobierz
2018-10-31 104 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 31 października 2018 roku. Pobierz
2018-10-31 103 Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Pobierz
2018-10-31 102 Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Pobierz
2018-10-31 102 Katarzyna Szczepkowska - notka biograficzna Pobierz
2018-10-31 102 Piotr Skowron - notka biograficzna Pobierz
2018-10-31 102 Robert Kierzek - notka biograficzna Pobierz
2018-10-31 101 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 31 października 2018 roku Pobierz
2018-10-31 100 Wybór audytora Pobierz
2018-10-31 99 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pobierz
2018-10-31 98 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pobierz
2018-10-31 97 Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Pobierz
2018-10-25 96 Przydział akcji serii T3 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Pobierz
2018-10-24 95 Informacja dotycząca światowej premiery pierwszych polskich kosmetyków klasy premium marki CHOPIN Pobierz
2018-10-24 94 Informacja o transakcji na akcjach Pobierz
2018-10-24 94 Powiadomienie T. Sarapata Pobierz
2018-10-12 93 Zawarcie umowy objęcia akcji serii T3 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Pobierz
2018-10-11 92 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na wniosek Akcjonariusza Pobierz
2018-10-11 92 Załącznik do Raportu bieżącego nr 92 Pobierz
2018-10-02 91 Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 31 października 2018 roku Pobierz
2018-10-02 90 Zwołanie Nadz wyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 31 października 2018 roku. Pobierz
2018-10-01 89 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-10-01 89 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-09-29 88 Zawarcie umowy objęcia akcji serii T3 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Pobierz
2018-09-28 87 Zawarcie Aneksu nr 1 do Umowy Pożyczki z dnia 22 listopada 2017 roku Pobierz
2018-09-28 86 Podjęcie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Pobierz
2018-11-16 86 Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści Uchwały Zarządu Spółki o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z dnia 27 września 2018 roku. Pobierz
2018-09-26 85 Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii T2 Miraculum S.A. Pobierz
2018-09-25 84 Oświadczenie KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii T2 Pobierz
2018-09-25 83 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-09-25 83 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-09-20 82 Informacja o dokonaniu wykupu obligacji serii EEE Pobierz
2018-09-20 81 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-09-19 80 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Miraculum S.A Pobierz
2018-09-06 79 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Członka Zarządu. Pobierz
2018-09-04 78 Informacja o zakończeniu subskrypcji akcji serii T2 Pobierz
2018-08-30 77 Zatwierdzenie Aneksu nr 3 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz
2018-08-30 76 Zatwierdzenie Aneksu nr 2 do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz
2018-08-22 75 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-22 75 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-22 75 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-22 75 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-22 75 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-22 74 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-22 74 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-21 73 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-21 73 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-21 72 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-21 72 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 71 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 71 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 71 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 70 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 70 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 69 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-08-20 68 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 68 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-08-20 67 Informacja o dokonaniu przedterminowego wykupu obligacji serii AD1 Pobierz
2018-08-20 66 Informacja o dokonanym przydziale akcji na okaziciela serii T2 Pobierz
2018-08-17 65 Zawarcie Aneksu nr 3 do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1 Pobierz
2018-08-14 64 Zatwierdzenie Aneksu nr 1 z dnia 3 sierpnia 2018 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz
2018-08-03 63 Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2 Pobierz
2018-08-03 62 Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku. Pobierz
2018-07-31 61 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-07-31 61 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-07-31 60 Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie rolowania obligacji z dnia 15 stycznia 2013 roku Pobierz
2018-07-27 59 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-07-27 59 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-07-27 59 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-07-23 58 Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów na akcje serii T2 Pobierz
2018-06-28 57 Zmiana adresu siedziby Spółki Pobierz
2018-06-28 56 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu. Pobierz
2018-06-26 55 Informacja w przedmiocie dopuszczenia, wprowadzenia i notowaniach praw poboru akcji serii T2 Pobierz
2018-06-25 54 Zatwierdzenie przez KNF Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz
2018-06-20 53 Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T1 Pobierz
2018-06-20 52 Podsumowanie informacji w przedmiocie emisji akcji zwykłych na okaziciela serii T Pobierz
2018-06-18 51 Komunikat KDPW w sprawie rejestracji papierów wartościowych Pobierz
2018-06-18 50 Uchwała Zarządu GPW o wprowadzeniu do obrotu giełdowego na rynku podstawowym akcji serii T i T1 Miraculum S.A. Pobierz
2018-06-14 49 Informacja dotycząca realizacji Projektu Chopin – pierwszej polskiej marki perfum klasy Premium o globalnym zasięgu Pobierz
2018-06-14 48 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-06-14 48 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-06-11 47 Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii T i T1 Pobierz
2018-06-11 47 Oświadczenie Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii T i T1 Pobierz
2018-05-31 46 Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu Obligacji serii AD1 Pobierz
2018-05-16 45 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 16 maja 2018 roku. Pobierz
2018-05-16 44 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 16 maja 2018 roku Pobierz
2018-05-16 44 Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Miraculum S.A. w dniu 16 maja 2018 roku Pobierz
2018-05-10 43 Zawarcie Aneksu do Porozumienia w sprawie zmiany warunków wykupu obligacji serii AD1 Pobierz
2018-04-17 42 Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 16 maja 2018 roku Pobierz
2018-04-17 41 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. na dzień 16 maja 2018 roku. Pobierz
2018-04-16 40 Rejestracja jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii T2 w depozycie papierów wartościowych Pobierz
2018-04-16 39 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-16 39 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-16 38 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-16 38 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-10 37 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-10 37 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-05 36 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-05 36 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-03 35 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-04-03 35 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-29 34 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-29 34 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-29 33 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-29 33 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-29 33 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-29 33 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-28 32 Delegowanie Członka Rady Nadzorczej do wykonywania czynności Członka Zarządu. Pobierz
2018-03-28 31 Zawarcie Umowy Zastawu Rejestrowego Pobierz
2018-03-28 30 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-28 30 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-27 29 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-03-27 29 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-03-27 28 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie Prospektu Emisyjnego Spółki Pobierz
2018-03-16 27 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-16 27 Informacja o transakcjach na akcjach Spółki. Pobierz
2018-03-12 26 Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych Miraculum Pobierz
2018-03-07 25 Postanowienie o wykreśleniu z rejestru zastawów zastawu rejestrowego ustanowionego na grupie znaków towarowych słownych i słowno-graficznych WARS Pobierz
2018-03-05 24 Postanowienie o prawomocnym wykreśleniu zastawu rejestrowego z rejestru zastawów Pobierz
2018-03-05 23 Odstąpienie od zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020; Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Pobierz
2018-03-01 22 Wpis zastawu rejestrowego na prawie z rejestracji znaku towarowego ,,Gracja” Pobierz
2018-03-01 21 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-03-01 21 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-02-27 20 Wpis zastawu rejestrowego na zbiorze praw do znaku towarowego ,,Lider” Pobierz
2018-02-27 19 Informacja o wprowadzeniu do stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 Pobierz
2018-02-23 18 Miraculum S.A. – tekst jednolity Statutu Spółki Pobierz
2018-02-23 18 Miraculum S.A. – tekst jednolity Statutu Spółki Pobierz
2018-02-20 17 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-02-20 17 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-02-20 17 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-02-16 16 Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Pobierz
2018-02-16 15 Wejście w życie uchwał Nr 6 i Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2018 roku oraz spełnienie się zastrzeżonego w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 stycznia 2018 roku warunku Pobierz
2018-02-16 14 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany w Statucie Spółki w związku z emisją akcji serii T1 Pobierz
2018-02-09 13 Zawarcie Umów Zastawu Rejestrowego Pobierz
2018-02-01 12 Uzupełnienie informacji w przedmiocie emisji akcji serii W Pobierz
2018-02-01 11 Wykup obligacji serii AI, AF, AF1 oraz AG zgodnie z warunkami emisji Pobierz
2018-01-26 10 Terminy publikacji raportów okresowych Pobierz
2018-01-25 9 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-25 9 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-17 8 Zarejestrowanie w KRS podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego – emisja akcji serii T Pobierz
2018-01-17 7 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Miraculum S.A. zwołanym na dzień 17 stycznia 2018 roku. Pobierz
2017-01-17 6 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku Pobierz
2017-01-17 6 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Miraculum S.A. w dniu 17 stycznia 2018 roku Pobierz
2018-01-12 5 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 5 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 4 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 4 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 4 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 3 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 3 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 2 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 2 Informacja o transakcji na akcjach Spółki. Pobierz
2018-01-12 1 Przydział akcji serii T1 w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego. Pobierz