Notowania

Od lutego 2007 roku Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,
a od stycznia bieżącego roku na rynku obligacji Catalyst.

Fundusze Unijne