NWZ Miraculum S.A. z dnia 28 marca 2019r.
Dokumenty do pobrania
Zwołanie NWZ na dzień 28 marca 2019 roku
Projekty uchwał na NWZ na dzień 28 marca 2019 roku
Wzór pełnomocnictwa
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Liczba akcji

Fundusze Unijne