ZWZ Miraculum S.A. z dnia 10 czerwca 2020r.
Dokumenty do pobrania
Zwołanie ZWZ na dzień 10 czerwca 2020 roku
Projekty uchwał na ZWZ na dzień 10 czerwca 2020 roku
Liczba akcji
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Wzór pełnomocnictwa

Fundusze Unijne