ZWZ Miraculum S.A. z dnia 18 czerwca 2021r.

Nagranie 

Dokumenty do pobrania
Zwołanie ZWZ na dzień 18 czerwca 2021 roku
Projekty uchwał na ZWZ na dzień 18 czerwca 2021 roku
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Liczba akcji
Sprawozdanie Niezależnego Biegłego Rewidenta z badania sprawozdania finansowego
Regulamin WZ
Roczne sprawozdanie finansowe Miraculum S.A. za 2020 rok
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i RN za lata 2019-2020
Sprawozdanie RN dot. oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności
Wzór pełnomocnictwa
Sprawozdanie Zarządu Miraculum S.A. za 2020 rok

Fundusze Unijne