ZWZ Miraculum S.A. z dnia 20 czerwca 2022r.
Dokumenty do pobrania
Zwołanie ZWZ na dzień 20 czerwca 2022 roku
Wzór pełnomocnictwa
Liczba akcji
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Projekty uchwał na ZWZ na dzień 20 czerwca 2022 roku
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Miraculum S.A. za 2021

Fundusze Unijne