ZWZ Miraculum S.A. z dnia 21 czerwca 2023r.
Dokumenty do pobrania
Zwołanie ZWZ na dzień 21 czerwca 2022 roku
Wzór pełnomocnictwa
Liczba akcji
Projekty uchwał na ZWZ na dzień 21 czerwca 2023 roku
Formularz głosowania przez pełnomocnika
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Miraculum S.A. za 2022

Fundusze Unijne