ZWZ Miraculum S.A. z dnia 26 czerwca 2019 r.
Dokumenty do pobrania
Zwołanie ZWZ na dzień 26 czerwca 2019 roku
Wzór pełnomocnictwa
Projekty uchwał na ZWZ na dzień 26 czerwca 2019 roku
Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
Liczba akcji

Fundusze Unijne