Fundusze Unijne


Projekt: „Dotacje na kapitał obrotowy dla Miraculum S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nr Umowy: POIR.03.04.00-14-0005/20-00
Beneficjent: Miraculum S.A.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Firma realizuje projekt w okresie 01.07-30.09.2020r.

Całkowita wartość projektu : 117.056.25 zł

Wartość dofinansowania : 117.056.25 zł

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184011/


Raport bieżący nr 40/2020   

Informacja o zawarciu umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR -informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Spółki Miraculum S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 28 lipca 2020 roku Spółka podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowanie projektu: „Dotacje na kapitał obrotowy dla Miraculum S.A.” w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 („Umowa”). W ramach Umowy Spółka uzyskała możliwość dofinansowania do kwoty 117.056,25 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt sześć 25/100) złotych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

p.n 'WDRAŻANIE STRATEGII DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA MIRACULUM SA„

Przedmiotem projektu jest wdrożenie strategii eksportowej firmy, w której wskazano najważniejsze działania które firma powinna podjąć w okresie przełomu 2016 i 2017 aby podtrzymać dotychczasowy poziom eksportu i pozyskać nowe rynki zagraniczne.

Głównym celem projektu jest pełna realizacja zadań zmierzających do rozszerzenia działalności eksportowej firmy na nowe rynki zagraniczne - Kolumbia, Malezja, Wietnam. Dodatkowym efektem projektu będzie wzmocnienie pozycji firmy na rynkach na których już są eksportowane produkty firmy (Francja, Rosja, Włochy).

Firma zrealizuje projekt w ciągu 12 miesięcy pomiędzy 1 maja 2016 a 30 kwietnia 2017.

W ramach projektu przewiduje się realizacje następujących działań:

Udział w międzynarodowych targach w roli wystawcy: (SALUD Y BELLEZA 2016 w Kolumbii, COSME TOKYO 2017, COSMOPROF 2017 we Włoszech)

Zakup usług z zakresu określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie) - na rynkach: wietnamskim, malezyjskim, kolumbijskim, rosyjskim, francuskim. Dodatkowo pozyskane będą strategie finansowania dt. wskazanych rynków docelowych.

Całkowita wartość projektu : 167 266,96 zł

Wartość dofinansowania : 67 994,70 zł


Raport bieżący nr 40/2020      >>do pobrania>>Fundusze Unijne