Władze spółki
Zarząd spółki Miraculum S.A.
Sławomir Ziemski - Członek Zarządu

Pan Sławomir Ziemski ma 45 lat.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, posiada licencję maklera papierów wartościowych i licencję maklera giełd towarowych.

W latach 1999 – 2005r. pracował w Kredyt Banku S.A. Inwestycyjnym Domu Maklerskim jako osoba odpowiedzialna za kontrolę wewnętrzną i działanie zgodne z przepisami prawa. Od 2005r pracował w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Odział w Polsce jako Compliance Officer oraz Proprietary Trader, a od 2013r. do marca 2019r. był dealerem w Domu Maklerskim Banku Ochrony Środowiska S.A.

Były członek Rad Nadzorczych m.in. Zakłady Odzieżowe ,,BYTOM S.A.” , ,,Dolwis S.A.” ,,Arena.pl SA", ,,Miraculum SA”. Aktualnie pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Digital Avenue SA. Od 2011r. jest udziałowcem spółki Concordia 1833 sp. z o.o.

Aktywnie działa na rzecz samorządności w Polsce. W latach 2005-2010 był radnym rady Miasta Ząbki oraz jej Przewodniczącym.


Tomasz Sarapata - Członek Zarządu

Pan Tomasz Sarapata ma 48 lat. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, gdzie uzyskał tytuł inżyniera. 

W latach 1994 -1997 był Prezesem Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej OSTOJA w Krakowie. W 1999 roku objął stanowisko Dyrektora Krakowskiego Oddziału WKT Polska Sp. z o.o. w Poznaniu, które pełnił do 2001 roku. Od 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Zakładów Odzieżowych BYTOM S.A., a od 2010 Prezesa Zarządu Zakładów Przemysłu Jedwabniczego DOLWIS S.A. Od 2011 do listopada 2016 pełnił funkcję Prezesa Zarządu w BRECO Sp. z o.o.

Członek Rad Nadzorczych m.in. INTERMODA Sp. z o.o. oraz DOLWIS S.A. Od 2011 roku udziałowiec Spółki Concordia 1833 Sp. z o.o. Inwestor giełdowy.

Rada nadzorcza
Marek Kamola - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej
loop Pobierz dokument
Tadeusz Tuora - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej
loop Pobierz dokument
Jan Załubski - Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej
loop Pobierz dokument
Robert Kierzek - Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej
loop Pobierz dokument
Piotr Skowron - Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej
loop Pobierz dokument
Katarzyna Szczepkowska - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej
loop Pobierz dokument
Leszek Kordek - Członek Rady Nadzorczej
Szczegółowy przebieg kariery zawodowej
loop Pobierz dokument

Fundusze Unijne