Dokumenty korporacyjne
Dokumenty do pobrania
Regulamin Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A.
KRS
Prospekt emisyjny
Aneks nr 1 do Prospektu Emisyjnego
Aneks nr 2 do Prospektu Emisyjnego
Regulamin efaktury
Oświadczenie efaktury
Rezygnacja z efaktury
Zmiana adresu email efaktury
Polityka wynagrodzenia Zarządu i Rady Nadzorczej
Tekst jednolity statutu
Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2019-2020
Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej Miraculum S.A. za 2022 rok
Wewnętrzny podział odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Miraculum S.A.

Fundusze Unijne