Odpowiedzialność społeczna

CSR

Najważniejsze wartości, którymi kieruje się firma Miraculum są niezmienne od początku jej istnienia. Troska o zadowolenie klientów i dostarczenie im bezpiecznych produktów najwyższej jakości oto cele, które firma stawia sobie na pierwszym miejscu. Jednocześnie, jako organizacja, przykładamy dużą wagę do etyki biznesu oraz staramy się działać na rzecz społeczności.

Miraculum kierując się zasadami odpowiedzialnego biznesu realizuje cele biznesowe przy równoczesnym utrzymaniu i aktywnym kreowaniu pozytywnej relacji z otoczeniem. To długofalowy proces oparty na dialogu i wzajemnym komunikowaniu możliwości i potrzeb. Angażujemy się w projekty, które są skorelowane z wartościami, filozofią oraz strategią rozwoju Miraculum. Nasze działania koncentrujemy na dwóch obszarach korporacyjnej odpowiedzialności społecznej: zrównoważonym rozwoju oraz społecznym zaangażowaniu.

W ramach szerzenia dobrych praktyk podejmujemy działania wspierające rozwój lokalnej przedsiębiorczości kobiet, wspomagamy organizacje pożytku publicznego, które służą najbardziej potrzebującym i pokrzywdzonym przez los: samotnym matkom, ludziom starszym, dzieciom. Regularnie wspieramy podopiecznych będących pod opieką Archidiecezji warszawskiej i łódzkiej. Troska o społeczności, w których działamy, jest jednym z priorytetów Miraculum.

Przy naszych projektach zrównoważonego rozwoju odpowiedzialnie podchodzimy do wyzwań społecznych oraz ekologicznych. Trwale przyczyniamy się do wzrostu ekonomicznego z jednoczesnym uwzględnieniem oczekiwań naszych interesariuszy.

Popieramy i realizujemy założenia koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Głęboko wierzymy w to, że powyższa inicjatywa w realny sposób poprawia sytuację społeczeństwa oraz kształtuje odpowiednie postawy, zarówno wśród pracowników jak i na rynku pracodawców.

W przyszłości chcielibyśmy jeszcze lepiej docierać z naszymi działaniami do obszarów oraz społeczności, które tego potrzebują. Wdrażamy i rozwijamy program Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, szukamy nowych rozwiązań oraz sposobów na realizację jego założeń na wielu płaszczyznach działalności naszej firmy.  

Fundusze Unijne