Zgłaszanie naruszeń

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ (WHISTLEBLOWING)

Każdy pracownik Miraculum S.A. lub osoba wykonująca czynności na rzecz Miraculum S.A. może zgłosić stwierdzone rzeczywiste lub potencjalne naruszenie przepisów prawa i regulacji wewnętrznych (w tym przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu). 

W zgłoszeniu należy podać jak najwięcej informacji na temat naruszenia, w szczególności informacje wyjaśniające na czym polega naruszenie, a także informacje pozwalające ustalić tożsamość osób uczestniczących w naruszeniu, w celu umożliwienia prowadzenia skutecznego postępowania wyjaśniającego. 

Zgłoszenia można dokonać ustnie lub za pośrednictwem poczty email. Zgłoszenia dokonuje się wobec każdego z Członków Zarządu, a w przypadku naruszenia dotyczącego Członków Zarządu, zgłoszenia dokonuje się wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. 

Zgłoszenia dotyczącego Pracowników Miraculum S.A. należy dokonać wobec Członków Zarządu pod adresem: zglaszanienaruszen.Zarzad@miraculum.pl, zaś w przypadku zgłoszenia dotyczącego Członków Zarządu należy dokonać wobec Przewodniczącego Rady Nadzorczej pod adresem: zglaszanienaruszen.RN@miraculum.pl 

ZGŁOSZENIE W SPOSÓB ANONIMOWY

Zgłoszenie może być dokonane w sposób anonimowy. Oznacza to, że nie musisz pozostawiać jakichkolwiek informacji pozwalających na ustalenie Twojej tożsamości. W celu zachowania anonimowości zgłoszenia, zgłoszenia należy dokonać z adresu tymczasowego lub poprzez użycie identyfikatora użytkownika uniemożliwiającego identyfikację Zgłaszającego.

PROCEDURA ZGŁASZANIA NARUSZEŃ >>

Niniejsza Polityka została uchwalona uchwałą Zarządu Miraculum S.A. nr 01/12/2019 z dnia 10 grudnia 2019 roku

Fundusze Unijne